Doporučená forma citace

P. Novotný and T. Suk, ‘Leaf recognition of woody species in Central Europe’, Biosystems Engineering, vol. 115, no. 4, pp. 444–452, Aug. 2013. DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2013.04.007

Reference

  • NOVOTNÝ, Petr: „Budoucnost botanických určovacích klíčů.“ Sborník abstraktů konference České botanické společnosti: Doktorandské inspirace v botanice II, Praha 2011, ISBN 978-80-86632-33-9, p. 43
  • T. SUK, C. Höschl IV, a J. Flusser, „Decomposition of binary images—A survey and comparison“, Pattern Recognition, Vol. 45, no. 12, p. 4279–4291. 2012.
  • NOVOTNÝ, Petr. SUK, Tomáš: „Rozpoznávání listů dřevin.“ Sborník abstraktů X. Sjezdu České botanické společnosti: Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a o jejich změnách, Praha 2012, ISBN 978-80-86632-39-1, p. 49