Rozpoznávání listnatých dřevin podle tvaru listu

Listy jako orgány dostupné většinu vegetační sezony představují významný prvek v procesu identifikace neznámé rostliny. Na těchto stránkách představujeme proces automatického rozpoznávání listů - zveřejňujeme zde informace o projektu, odkazy na používané datasety a další. Můžete si také vyzkoušet úspěšnost algoritmů na Vámi nasbíraných listech. Věnujte prosím pozornost doporučení ke sběru a digitalizaci neznámých listů.

Výstup projektu GAUK č. 2012/524512 - Digitální rozpoznávání dřevin podle listů. Děkujeme grantové agentuře za tuto podporu.

Nahrajte fotografii listu:

Doporučení pro sběr vzorků

image decoration

Pro dosažení nejlepších výsledků rozpoznávání se prosím snažte dodržet některá pravidla. Velmi důležité je respektovat, že aplikace přistupuje k definici listu odlišně proti běžné botanické terminologii. U složený listů zpracovává aplikace pouze jednotlivé lístky a pokud nahrajete celý list (třeba jasan, jírovec maďal - koňský kaštan apod.), získáte nesmyslné výsledky. U listů dlanitě složených použijte prostřední lístek, u listů zpeřených zase lístky z prostředních jařem. Tento přístup usnadňuje matematické operace jako je rozlišení řapíku a čepele, jakož i celkový popis tvaru; pozitivní je i přínos pro reálnou použitelnost aplikace laiky, kteří u některých listů nerozliší zda jsou složené či nikoli. Svou roli hrají také rozměry listu, který se u některých složených listů nevejde ani do formátu A3 (např. Gymnocladus dioicus - nahovětvec dvoudomý)

Výčet rozpoznávaných taxonů viz informace o datasetu.

List je možné vyfotografovat třeba položený na listu papíru, ale vhodnější je jej barevně nascenovat s bílým pozadím na rozlišení 300DPI - takto jsou získávány i položky vlastní databáze. Aplikace v současné fázi vývoje neumožňuje segmentaci listu z běžné fotografie a tuto akci musíte případně provést manuálně před nahráním obrázku.


Obrázek 1 - lístky složených listů: doporučené lístky označeny zelenou barvou, bíle označeny lístky použitelné a červeně pak lístky, které by spíše neměly být uživány.

Obrázek se zpracovává, vyčkejte prosím. Celková doba záleží na velikosti nahrávaného obrázku a rychlosti vašeho připojení. Samotné zpracování na serveru trvá maximálně půl minuty.