Kontakty, lidé

Ing. Tomáš Suk, CSc.
ÚTIA Akademie věd ČR
Pod Vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 221 900 174
email: suk@utia.cas.cz
PhDr. Petr Novotný
UK Praha, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií
M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 221 900 174
email: petr.novotny@pedf.cuni.cz

Poděkování

oddělení informačních technologií UTIA AV ČR za provoz a správu webového serveru; za umožnění sběru rostlinného materiálu těmto zahradám a institucím:
Arboretum ČZU v Kostelci nad Černými lesy
Botanická zahrada UK Praha - Na Slupi
Dendrologická zahrada AV - Praha Průhonice