Aplikace je vyvíjena pod licencí GNU GPL v3 a zdrojový kód je (mimo mimo vlastních algoritmů rozpoznávání) dostupný na GoogleCode. Její vývoj byl započat v dubnu roku 2011, v této chvíli (léto 2012) implementuje většinu požadovaných funkcí.

Je založena na Zend Framework 1.11, rozpoznávací algoritmy jsou implementovány v C++ s využitím knihoven OpenCV. Pro informace o vývoji aplikace využijte RSS kanál http://leaves.utia.cas.cz/rss.
Kromě přímého použití je možno přistupovat k aplikaci pomocí SOAP klienta - bližší informace viz příslušný WSDL popis - http://leaves.utia.cas.cz/soap/wsdl.